Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna:


poniedziałek – nieczynna
• wtorek, środa, czwartek, piątek – 16.00- 17.30
• sobota – 9.00-10.00, 16.00-17.30 (w okresie wakacyjnym kancelaria otwarta od 9.00 - 10.00)
niedziela, święta kościelne, w czasie kiedy sprawowana jest Msza św. – nieczynna
• punkt charytatywny czynny w sobotę w godz. 8.00 - 9.00

 

UWAGA !!!

 

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

 

Przygotowanie do sakramentów św.

 

Chrzest dzieci – IV niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30
Katechezy dla rodziców i chrzestnych – II i III niedziela miesiąca, godz. 17:00 (Obowiązuje uczestnictwo w czterech katechezach).

W czasie wakacyjnym katechezy są odwołane.


Nowy cykl katechez rozpoczniemy w wrześniu.
I - Katecheza - "Po co człowiekowi Chrzest Święty?"
II - Katecheza - "Jak Przeżywać własna historie zbawienia?"
III - Katecheza - "Czy chcesz swoje życie złączyć z Jezusem Chrystusem?"
IV- Katecheza - "Czy wiesz, że liturgia chrztu może być programem twojego życia?"


Spisywanie aktów chrztu w kancelarii w tygodniu poprzedzającym chrzest; potrzebne dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC,
- zaświadczenie od rodziców chrzestnych;
- potwierdzenie o uczestnictwie w katechezach dla rodziców i chrzestnych.
Ojcem i matką chrzestną może być osoba, która spełnia następujące wymogi: jest wzorowym katolikiem, ma uporządkowane swoje życie pod względem moralnym, była bierzmowana, ma przynajmniej 16 lat. Wymagania te związane są z zadaniami, jakie spoczywają na rodzicach chrzestnych.

 

Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci
W niebezpieczeństwie śmierci trzeba ochrzcić człowieka zwykłą wodą (może być nawet nie święcona). Trzykrotnie polewając głowę wodą nadaje się imię i wypowiada formułę chrzcielną, np. – „Grzegorzu, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Po chrzcie z wody zgłaszamy w kancelarii taki przypadek i wpisujemy daną osobę w księgę chrztów.


Spotkania formacyjne dla rodziców przygotowujących dzieci do I Komunii św. – II  piątek miesiąca, godz. 19.00

 

Spotkania formacyjne dla rodziców przygotowujących dzieci do Rocznicy I Komunii św. – III piątek miesiąca, godz. 19.00

 

Spotkania formacyjne dla rodziców młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania – IV piątek miesiąca, godz. 19.00

 

Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa – I i III wtorek miesiąca, godz.16.30.

Zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić w kancelarii przynajmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • metryka chrztu,
  • świadectwa katechizacji i indeks dokumentujący udział w katechezie przedmałżeńskiej.
  • na miesiąc przed ślubem należy dostarczyć zaświadczenie z USC o stanie wolnym. W lipcu poradnia małżeńska nieczynna z powodu urlopów.

 

Katecheza dla młodzieży pozaszkolnej – niedziela, godz.10.00 (informacje o terminach spotkań w zakładce "Poradnia małżeńska")