Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach

Kontakt

Adres parafii:
Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach
ul. Monte Cassino 36, 08-103 Siedlce
e-mail: bozecialo.siedlce@gmail.com
Od momentu zamontowania centrali telefonicznej do parafii są następujące numery
tel/fax. 25-643-47-78; 25-643-55-25;

NIP 821-10-46-960

Regon: 040006365

Nr konta: 34 2030 0045 1110 0000 0046 2280


Proboszcz
ks. kan. mgr Andrzej Popławski
tel/fax. 025-643-55-25;


Wikariusze
ks. mgr lic. Henryk Góral, ks. mgr Piotr Grzebisz, ks. mgr Adam Józefaciuk

 

Organista –  Pan Zdzisław Furman