Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach

Św. Ojcze Pio módl się za nami...

W związku z wprowadzeniem stanu zagorżenia epidemiologicznego zachęcamy do wspónej modlitwy za przyczyną św. Ojca Pio o ustanie epidemii.

 

SUPLIKACJA DO OJCA PIO W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

O chwalebny Ojcze Pio,

kiedy ustanowiłeś Grupy Modlitwy, „związałeś nas z Domem Ulgi w Cierpieniu” i pragnąłeś, byśmy „zajmowali wyróżnione miejsce w tej Cytadeli Miłosierdzia”, zapewniłeś nas, że naszym powołaniem jest być „szkołą wiary i ogniskiem miłości, w których obecny jest sam Chrystus”. W czasie pandemii nie możemy gromadzić się jako Grupy Modlitwy, lecz każdy z nas wie, że jest człowiekiem modlitwy, trwającym w jedności z wieloma braćmi i siostrami, których imiona i twarze częstokroć zna. W tym tragicznym czasie, o chwalebny Ojcze Pio, pozwól nam odczuć, że naprawdę jesteśmy zjednoczeni w jednej dużej Grupie, która obejmuje cały świat i staje się głosem wszystkich Cytadeli Miłosierdzia, które walczą, cierpią i robią wszystko, co w ich mocy, aby pokonać zło koronawirusa.

O chwalebny Ojcze Pio, bądź pośrednikiem naszej modlitwy przed Chrystusem Ukrzyżowanym, przez którego zostałeś ustanowiony Cyrenejczykiem ludzkości.

Przez twoje wstawiennictwo pragniemy modlić się:

• za osoby zainfekowane wirusem oraz te, które opuściły ten świat, za „rannych i poległych” w czasie wojny, która nie została wypowiedziana, lecz nadeszła niespodziewanie

• za rodziny zmarłych i chorych, wypełnione smutkiem i niepokojem, za „bezbronne ofiary” podstępnego wroga, który przyszedł jak złodziej, by zranić nasze relacje i uczucia

• za odosobnionych na kwarantannie, osoby w „areszcie domowym” – nie za swoje złe czyny, lecz ze względu na niezrozumiałe wydarzenie, być może zarażonych w czasie służby bliźniemu

• za lekarzy rodzinnych i ratowników medycznych, pracujących „na pierwszej linii frontu”, z niedostatecznym zabezpieczeniem, czasami bez środków, aby walczyć z niewidocznym nieprzyjacielem

• za lekarzy, pielęgniarki, służbę medyczną i pracowników szpitali, które w tym czasie stały się „polem bitwy”, za pracujących bez końca, bez zmian, choć siły zdają się słabnąć

• za odpowiedzialnych za życie społeczne, rządzących i administrację – liderów w czasie zagrożenia, zmuszo-nych do podejmowania decyzji, które wydają się gorzkie i niepopularne

• za świat gospodarki, za pracowników i przedsiębiorców, którzy doświadczają osłabienia koniunktury i martwią się o utrzymanie swej działalności; za wszystkich, którzy podejmą się odbudowy, gdy skończy się „wojna”, aby byli ludźmi twórczymi i troszczącymi się o dobro wspólne

• za zapomnianych, za osoby starsze i żyjące samotnie, za ubogich i bezdomnych, za wszystkich, którzy zostali wyłączeni z sieci relacji już wcześniej względem nich nadwątlonych

• za osoby zajmujące ostatnie miejsca, o których nie mówi się już w wiadomościach telewizyjnych i radiowych, za emigrantów i uchodźców, którzy ryzykują życie, przemierzając na łodziach morze, byśmy pamiętali, że oni nadal istnieją i kontynuują swą Kalwarię

• za nas wszystkich, którzy przeżywamy ten czas ze zranionym sercem, świadomi jednak, że w obecnej sytuacji musimy być jeszcze bardziej szkołą wiary i ogniskiem miłości.

Pomóż nam, o chwalebny Ojcze Pio, wstawiać się za te wszystkie osoby – są one ciałem Chrystusa, są Eucharystią, której w tych dniach nie możemy przyjmować, są Eucharystią żywą, która przyjmuje postać osób słabych i cierpiących... Na ich twarzach jaśnieje Oblicze Syna Bożego, najsłodszego Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Amen!

 

† Franco MOSCONE crs

Arcybiskup Manfredonii-Vieste-San Giovanni Rotondo

Dyrektor Generalny Grup Modlitwy Ojca Pio 

 

 

MODLITWA O ŁASKI ZA PRZYCZYNĄ ŚW. OJCA PIO

O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski... (wymienić ją).

       Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

       "Chwała Ojcu..." - 3 razy.

 

 

Koronka do Matki Bożej Pośredniczki Łask
 

O, niebiańska Skarbnico wszelkich łask! Matko Boga i moja! Ty jesteś pierworodną Córką wiecznego Ojca i dzierżysz w Swoich rękach Jego wszechmoc, dlatego zlituj się nad moją duszą i obdarz mnie łaską o którą Cię żarliwie błagam... Zdrowaś Maryjo...

O, miłosierna Szafarko Bożych łask Najświętsza Maryjo Dziewico! Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego, które Cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością. Wejrzyj na wielkość mojego bólu i udziel mi łaski której tak bardzo potrzebuję... Zdrowaś Maryjo...

O, najukochańsza Szafarko Bożych łask Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego!
Najświętsza Maryjo! Ty otrzymałaś od Niego serce, które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi. Ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski, której się spodziewam ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci... Zdrowaś Maryjo…

O, Matko moja Skarbnico wszelkich łask, Ucieczko biednych grzeszników, Pocieszycielko strapionych; Nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan! W Tobie pokładam całą moją nadzieję i jestem pewny (pewna), że otrzymasz dla mnie od Jezusa łaskę, której tak bardzo pragnę,  jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia życie słodyczy nasza;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa,
o słodka Panno Maryjo!

Matko Boża Łaskawa z San Govanni Rotondo
- módl się za nami !!!

 

Modlitwa Ojca Pio o nawrócenie grzeszników
 

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że "jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że "żniwo jest wielkie, a robotników mało", że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa do Matki Bożej
 

O Maryjo, najukochańsza, miłosierna Szafarko Bożych łask!

Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego!               

Najświętsza Maryjo! Ty otrzymałaś od Niego serce,  które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami  i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi. Ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski, której się spodziewam. W Tobie pokładam całą moją nadzieję  i jestem pewny,  że otrzymasz dla mnie od Jezusa łaskę, której tak bardzo pragnę,  jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.                     

O łaskawa, o litościwa,
o słodka Panno Maryjo z San Govanni Rotondo - módl się za nami !!!