Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą jest formą indywidualnej adopcji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki poprzez modlitwę wstawienniczą. Trwa przez 9 miesięcy - okres wzrostu dziecka w łonie matki. Msza święta w intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego każdego 25 dnia miesiąca. Zobowiazanie adopcyjne porzedza uroczyste przyrzeczenie przez podejmujących się tego dzieła. Rozpoczyna się ona zazwyczaj w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia - ustanowiony przez św. Jana Pawła II.

Zobowiązania adopcyjne obejmują:
• jedna tajemnica Różańca Świętego,
• dobrowolne postanowienia,
• oraz poniższą codzienną modlitwą

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.