Kontakt

Adres parafii:
Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach
ul. Monte Cassino 36
08-103 Siedlce 5

e-mail: parafia.siedlce@o2.pl
Od momentu zamontowania centrali telefonicznej do parafii są następujące numery
tel/fax. 025-643-55-25; tel. 025-643-47-78


Proboszcz
ks. kan. Stanisław Wojteczuk
tel/fax. 025-643-55-25;


Wikariusze
ks. mgr Piotr Łyczewski; e-mail : piotrlyczewski@gmail.com
ks. mgr Jakub Charczuk
ks. dr Dariusz Ostałowski


Organista – Zdzisław Furman
Zakrystianka – S. Agnieszka Pasiak